Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Kungen: "Ni representerar alla svenskar" (1:52)

"Vi ska möta varandra med respekt. Det ordet är en bra utgångspunkt för det offentliga samtalet. Även när vi tycker olika." Det sa kung Carl Gustaf när han förklarade riksmötet öppnat i riksdagens plenisal. (Published: Sept. 12, 2017)